Drept Administrativ

Satisfacția clienților este pasiunea noastră

Oferim consultanta juridica si asistarea clientilor privind incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor administrative.

Totodata, societatea noastra ofera consultanta juridica si asistare de specialitate, privind revocarea, suspendarea sau anularea actelor administrative.

Drept Administrativ Avocat Avram Adrian - Baroul Constanta. Consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare, Consultanta juridică

Consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare în probleme de drept administrativ şi contencios administrativ, raportate la relaţiile acestora cu organele administrative, inclusiv actele de control ale acestora

Asistenţă, consultanţă, reprezentare în legătură cu proceduri judiciare de control al actelor emise de autorităţi ale administraţiei centrale sau locale, sau de instituţii cu atribuţii administrative (contestaţii, litigii legate de problematica administratiei locale si centrale, litigii în contencios administrativ la instanţe de orice grad, medieri)

Asistenţă şi consultanţă în litigii privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale sau județene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contribuții si accesorii ale acestora.

Asistenţă în obţinerea de avize, autorizaţii în domenii având legătură cu activitatea societăţilor comerciale

Consultanta juridică, asistenta şi reprezentarea clienţilor în litigii de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autorităţile locale;

Solicita informatii

Avocat Avram Adrian