Înființări Firme

Satisfacția clienților este pasiunea noastră

Venim în sprijinul clienților noștri care urmăresc desfășurarea unei activități economice.

Astfel, după ce v-ați propus să vă dezvoltați propria afacere, trebuie să fie avute în vedere și aspecte juridice care guvernează desfășurarea activităților economice, după cum urmează:

Înființări Firme Avocat Avram Adrian - Baroul Constanta. Consultanță privind înființarea societății, Înfiintare societate cu asociat unic

Termenul de înregistrare a societății este de 3-7 zile de la data depunerii dosarului complet.

Serviciile oferite pentru înființarea unei societăți, indiferent de forma juridică solicitată, sunt:

  • Consultanță cu privire la tipul de societate, dacă aceasta va fi sau nu plătitoare de TVA, modul de impozitare – pe venit sau pe profit, precum și alte probleme de drept comercial ce pot apărea în funcție de particularitatea cazului;
  • Rezervare denumire;
  • Redactarea actului constitutiv al firmei ce va cuprinde informații particulare fiecărei societăți;
  • Redactarea și atestarea declarației de administrator și a declarației de asociat;
  • Redactarea actului privind deținerea sediului social (contract de comodat sau contract de închiriere/subînchiriere);
  • Depunerea dosarului complet și reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial, în vederea obținerii personalității juridice;

Ridicarea certificatului de înregistrare și predarea acestuia clientului.

Solicita informatii

Avocat Avram Adrian